La sfârșitul lunii august în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 5261 șomeri (din care 2557 femei), rata șomajului fiind de 3,29%, fiind mai mică decât valoarea înregistrată la finele lunii august 2018 (3,39%).

Din totalul de 5261 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, 1610 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3651 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 3339 șomeri provin din mediul rural și 1922 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Total 5261

< 25 ani 1146
între 25-29 225
între 30-39 817
între 40-49 1380
între 50-55 973
peste 55 ani 720

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea 3088 (59%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale 1814 (34 %), iar 359 (7%) au absolvit studii superioare.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 869 (16%) persoane foarte greu ocupabile, 3396 (65%) greu ocupabile, 528 (10%) mediu ocupabile, iar 468 (9%) sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea “Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.