La sfârșitul lunii februarie în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 5270 șomeri (din care 2527 femei), rata șomajului fiind de 3,29 %, cu 0,71 pp sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018.

Din totalul de 5270 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, 1874 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3396 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 3413 șomeri provin din mediul rural și 1857 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

Total 5270

sub 25 ani – 476
între 25-29  – 278
între 30-39 – 979
între 40-49  – 1571
între 50-55 – 1100
peste 55 ani – 866

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea (58 %), urmat de cei cu studii liceale/postliceale (35%), iar 7 % au absolvit studii superioare.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1113 (21%) persoane foarte greu ocupabile, 3228 (61%) greu ocupabile, 459 (9%) mediu ocupabile, iar 470 (9%) sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea “Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.

Articolul precedent,,Plantăm fapte bune în România” !
Articolul următorSCM Râmnicu Vâlcea- CSM Galați 29-12 (13-3)