Agenția de Protecție a Mediului Vâlcea informează că Guvernul României a adoptat la propunerea Ministerului Mediului, proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului.

În prezent,în domeniul protecției mediului, sistemul de emitere a autorizațiilor de mediu se desfășoară pe două paliere: la nivel local și la nivel central, în sensul că activitățile economice cu impact semnificativ asupra mediului, amplasate pe raza unui singur județ, beneficiază de o procedură de reglementare derulată de agenția pentru protecția mediului județeană, iar pentru activitățile nucleare sau de minerit, procedura este derulată de către Ministerul Mediului sau, prin delegare, de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Actele de reglementare de mediu emise au valabilitate de 5 ani, respectiv de 10 ani, iar procedurile de emitere ale unor noi autorizații de mediu derulate de-a lungul ultimilor 10 ani (de la momentul aderării României la UE) au pus în evidență faptul că, pentru cele mai multe activități, condițiile inițiale de mediu nu au fost modificate și nici condițiile și modul de operare nu au impus modificări substanțiale ale actelor de reglementare.

Prin actul normativ adoptat se modifică OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, în sensul că valabilitatea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu nu mai este limitată în timp (la 5 sau, respectiv, 10 ani), ci este determinată de constanța funcționării activităților economice la parametrii inițiali, dar cu aplicarea unei vize anuale de către autoritatea de mediu.

Eliminarea valabilității actelor de reglementare reduce, considerabil, birocrația și vine în sprijinul operatorilor economici, care vor avea posibilitatea realizării propriei evaluări în ceea ce privește conformarea activității la condițiile de mediu.

Totodată, aplicarea vizei anuale va crește eficiența și va simplifica activitatea de control al conformării activităților economice la condițiile de mediu, constituind o garanție în plus a respectării legislației în domeniu, în beneficiul sănătății cetățenilor.

Ordonanța de Urgență adoptată aduce modificări OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice și Legii nr. 59/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate.

Potrivit acestora, la data operaționalizării structurilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, atribuțiile custozilor ariilor naturale protejate vor fi preluate de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în vederea realizării unei administrări eficiente a ariilor naturale protejate și asigurării unui proces unitar de evaluare și emitere a avizelor în cadrul procedurilor de reglementare.

Astfel, vor fi evitate situațiile de depășire a termenelor de realizare și blocajele în realizarea proiectelor de infrastructură, cauzate de lipsa de cooperare și comunicare cu custozii în ceea ce privește transmiterea informațiilor reale, din teren. Vom avea garanția obiectivității și a respectării tuturor normelor legale privind măsurile de conservare impuse încă din faza realizării studiilor de fezabilitate, a evaluării corecte a termenelor de execuție și a costurilor, care nu vor mai fi încărcate, pe parcurs, cu lucrări suplimentare, ”neprevăzute”.

De asemenea, din perspectiva necesității corelării dezvoltării spațiale a localităților din ariile naturale protejate cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor, devine posibilă identificarea unor măsuri suplimentare pentru realizarea unei infrastructuri ecologice mai extinse, respectiv crearea unei rețele planificate în mod strategic de zone naturale și seminaturale și alte elemente de mediu, concepută și gestionată pentru a oferi o gamă largă de servicii ecosistemice.

Aceste măsuri de infrastructură ecologică, în cazul în care contribuie la coerența ecologică a rețelei Natura 2000, inclusiv în context transfrontalier, și la obiectivul de menținere sau de readucere la un stadiu corespunzător de conservare a speciilor și a habitatelor vizate, urmează a fi incluse în viitoarea planificare financiară multianuală, pe baza inventarierii, prioritizării și centralizării de către ANANP.

Articolul precedentGheorghe Visu vine in Ramnic
Articolul următorBogdan, jandarmul cu simț civic !