În luna august 2018 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat un număr de 93 controale, fiind dispuse 326 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă. Au fost aplicate 41 sancţiuni contravenţionale, din care 24 avertismente şi 17 amenzi în valoare de 263.000 de lei.

În timpul controalelor pentru care s-au aplicat amenzi au fost identificate 32 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. și au fost depuse 4 contracte colective de munca si 1 act aditional.

Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost :

neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă

netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;

neplata drepturilor salariale ;

neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;

neîntocmirea foilor colective de prezenţă;

neacordarea repausului săptămânal ;

neplata orelor suplimentare ;

neplata orelor de noapte;

nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.

În luna august 2018, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 83 de controale, fiind dispuse 206 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate 208 sancţiuni contravenţionale din care, 4 amenzi in valoare de 22.000 lei si 204 avertismente .

Tot în luna august 2018 au fost înregistrate 8 accidente de munca cu urmare incapacitate temporară de muncă si 2 accidente mortale.

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:

– evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;

– elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;

– efectuarea controlului medical periodic ;

– efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;

– dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;

– dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;

– asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;

– asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;

– s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise.

– asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

Articolul precedentInceput de an la prima școala europeană din Județul Valcea
Articolul următorÎntâlniri cu contribuabilii pe tema schemei de ajutor de stat