În perioada 16 – 25.09.2019 s-a desfășurat campania naţională de control în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii de activitate: fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.

Având în vedere riscurile la care sunt expuşi lucrătorii în domeniul fabricării produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, a fost necesară organizarea campaniei naţionale privind modul în care lucrătorii conştientizează riscurile din unitate, ca primă condiţie pentru adoptarea unor atitudini, comportamente şi acţiuni adecvate în prevenirea producerii de accidente.

Desfăşurarea campaniei naţionale privind prevenirea riscurilor de accidentare în activităţile specifice din societăţile comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte a avut următoarele obiective:

Obiectiv general:

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii din domeniul fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.

Obiective specifice:

– Eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile specifice din societăţile comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.

– Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a efectuat controale la 15 angajatori, cu un număr de 143 lucrători. În controalele efectuate, au fost identificate 26 neconformităţi faţă de legislaţia naţională în domeniu, fiind dispuse tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Au fost sancţionaţi contravenţional 15 angajatori.