Concurs la Departamentul pentru Situații de Urgență, pentru ocuparea unor posturi vacante, prin recrutare din sursă externă.

La Direcția Gemerală Urgențe Medicale sunt scoase la concurs:

-3  posturi de ofițer de poliție în cadrul Serviciului Control și Inspecție Medicină de Urgență

– 2 posturi de ofițer de poliție în cadrul Compartimentului Coordonare Telemedicină al Serviciului Monitorizare și Coordonare Urgențe Medicale

– 2 posturi de ofițer de poliție în cadrul Serviciului Monitorizare și Coordonare Urgențe Medicale.

Iar la Direcția Generală pentru Protecția Civilă sunt vacante:

– 1 post de subofițer în cadrul Serviciului Planificare Operațională Integrată – Biroul Operații Integrate și Capabilități Protecție Civilă 

– 1 post de personal contractual în cadrul Serviciului Coordonare Formare Profesională în Protecție Civilă 

– 1 post de personal contractual în cadrul Serviciul Politici UE-NATO și Parteneriate Strategice în domeniul Protecției Civile 

– 1 post de ofițer în cadrul Serviciului Politici UE-NATO și Parteneriate Strategice în domeniul Protecției Civile 

– 2 posturi de ofițer în cadrul Serviciului Planificare Operațională Integrată – Biroul Operații Integrate și Capabilități Protecție Civilă respectiv Compartimentul Operațiuni Aeronavale.
 
Conursul se va organiza și în cadrul Direcției Suport Decizional unde sunt vacante:

– 1 post de ofițer în cadrul Biroului Comunicare Strategică 

– 1 post de ofițer de poliție în cadrul Biroului Comunicare Strategică

– 1 post ofițer în cadrul Serviciului Evaluare Instituțională și Control 

– 1 post de ofițer în cadrul Serviciului Reglementări și Avizări