În urma auditului de certificare realizat de către SC SRAC CERT SRL, organism de certificare, acreditat de către RENAR, la data de 27 mai 2019, Consiliul Judeţean Vâlcea a obţinut certificarea sistemului de management al calităţii, pentru serviciile de administraţie publică, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015. 

Certificarea sistemului de management al calităţii s-a realizat în cadrul proiectului ”Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea și al instituţiilor subordonate”, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 -2020.

Obţinerea acestei certificări confirmă calitatea serviciilor de administraţie publică, oferite cetăţenilor de către Consiliul Judeţean Vâlcea.