Ședință ordinară a Consiliului Local, în cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.

Ordinea de zi va cuprinde:

– Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la 31 decembrie 2018.

– Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ, al instituţiilor de cultură, sport şi asistenţă socială pentru anul 2018.

– Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea listei provizorii de investiţii pentru anul 2019.

– Raport şi proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

– Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 404/31.10.2017 referitoare la închirierea unui spaţiu situat în incinta imobilului din Intrarea Pribeanu nr.1, cu destinaţia de cabinet medical – medicină de familie.

– Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului teren în suprafaţă de 1912 m.p., afectat de realizarea obiectivului de investiţii ”Amenajare cimitir în zona Târgului Râureni”.

– Raport şi proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile – construcţii din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea demolării.

– Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.01.2019 de aprobare a ”Registrului Local al Spaţiilor Verzi din Municipiul Râmnicu Vâlcea”.

– Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public şi a taxelor de parcare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 318 din 08.10.2018.

– Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Construire şi dotare clinică stomatologică – bulevardul Dem Rădulescu, nr. 65 A, investitor SC Datix Med Clinic SRL.

– Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei Administrării Domeniului Public, începând cu 01.03.2019.

– Raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea PIEŢE PREST SA.

– Raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere – 2019 pentru copiii înscrişi în creşele din municipiul Râmnicu Vâlcea.

– Întrebări, interpelări, petiţii, informare consilieri locali.
Art.2. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
​- Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
​- Tuturor membrilor Consiliului Local.​

Consiliul Local se va reuni în sala de şedinţe a Primăriei, începând cu ora 13 00.

Articolul precedent11 intervenții ale echipei Salvamont Vâlcea, în ultimele ore. Risc de avalanşe la peste 1.800 de metri altitudine în Munţii Făgăraş
Articolul următorPrimăvara începe cu un concert Antract, la Râmnicu Vâlcea