Inspectorii de muncă împreună cu salariaţi ai Biroului pentru Imigrări Vâlcea, au efectuat controale  pentru depistarea angajaţilor străini illegali şi combaterea muncii nedeclarate, în cadrul unei acţiuni comune interinstituţionale. 

Au fost controlaţi patru angajatori care utilizau forţă de muncă, cetăţeni străini.

Nu au fost identificaţi cetăţeni străini primiţi la muncă fară forme legale de angajare, însă au fost constatate alte neconformităţi  în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor Legii nr. 53/2003 republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare,  H.G. nr. 905/2017- privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, Legii nr. 62/2011(r)- dialogului social.

Au fost constatate 35 de neconformităţi, fiind dispuse 35 de măsuri cu temene certe de realizare şi informare  privind modul de aducere la îndeplinire.

A fost constatat un caz de muncă nedeclarată, repectiv, o salariată a fost primită la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parţial.

Aceasta contravenţie a fost sancţionată în conformitate cu prevederile art. 260, alin.1, lit. e^3  din Legea nr. 53/2003 republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă în cuantum de 10 000 lei.