Candidatul PNL la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, Virgil Pîrvulescu, a prezentat luni, 7 Septembrie, alaturi de senatorul Romulus Bulacu, Președintele PNL Râmnicu Vâlcea, Claudia Mihaela Banu și echipa sa, programul de guvernare locală.

Imagine

Prezentarea programului a avut loc pe platul de la Feteni, acolo unde unul dintre membrii echipei sale, Bogdan Constantin Popa, a propus construirea unui Amfiteatru.

Imagine

Imagine

Imagine

Imagine

„Programul economic prezentat este conceput pentru dezvoltare economică, socială și culturală”, a declarat Virgil Pirvulescu.

Imagine

Am realizat un plan 100% fezabil, bazat pe idei de dezvoltare economică, socială și culturală: https://cutt.ly/PROGRAM-RAMNICU-VALCEA.

Este timpul să facem o schimbare în Râmnicu Vâlcea, a declarat candidatul liberal.

Imagine

Orașul Râmnicu Vâlcea va fi un centru administrativ, educațional, comercial, turistic și cultural pentru regiune, va proiecta o funcție de coordonare și stimulare comunitară în zona văii Oltului, va oferi un mediu economic atractiv pentru investitorii naționali și internaționali și va dezvolta o administrație locală eficientă, deschisă și conectată la comunitate.

Dorim să realizăm dezvoltarea comunității din Râmnicu Vâlcea prin respectarea principiilor dezvoltării durabile, așa cum este ea definită de Raportul Brundtland: „satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”1. O gândire de viitor cu grijă pentru generațiile următoare.

Strategia de dezvoltare durabilă locală va urmări identificarea, analiza și implementarea obiectivelor stabilite împreună cu comunitatea, iar realizarea acestora, în special în sfera economică, va urmări ca rezultat dezvoltarea economică locală, creșterea calității vieții și a bunăstării sociale.

Pornind de la o strategie bine pusă la punct, conform nevoilor și așteptărilor cetățenilor din Râmnicu Vâlcea, cu ajutorul unei echipe performante și cu viziune în administrație, alături de sectorul de business, am stabilit următoarele priorități pentru oraș:

Deschiderea spre investiții;
Redresare și prosperitate economică;
Educație;
Conectivitate si infrastructura;
Calitatea vieții;
Pol de turism regional.

Dar înainte de a ne apuca să construim, trebuie să facem o analiză serioasă a întregului aparat administrativ local. Suntem în anul 2020 iar, din păcate, în Primăria noastră încă poți pierde zile întregi pentru obținerea unui aviz. În acest sens, trebuie înfiintat un departament de digitalizare a întreg Aparatului Administrativ. Pentru a putea digitaliza, este nevoie să avem realizăm urmatorii trei pași:

În primul rand, prin prisma experienței pe care o am în înstituțiile publice, voi reorganiza în primele trei luni întreg aparatul administrativ din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea, în funcție de competențe și aptitudini prin comasarea și ajustarea direcțiilor funcționale, astfel încât:
– ocuparea locurilor de muncă disponibile să aibă ca prioritate cooptarea tinerilor absolvenți, circa 20 de persoane anual;
– creșterea calității serviciilor oferite de Primăria Râmnicu Vâlcea prin implementarea sistemelor informatice la nivelul întregii activități, cu consecința reducerii birocrației și a costurilor de funcționare cu 3 000 000 de lei pe lună.

Al doilea pas este îmbunătățirea comunicarii între administrație și cetățean! De aceea propun realizarea unei platforme care să faciliteze considerabil comunicarea și consultarea dintre cetățeni și Primar. Prin intermediul acesteia pot fi sesizate probleme zonale și dezbătute puncte ale ședințelor din Consiliul Local. Înainte de orice decizie sau inițiativă, atât primarul cât și consilierii locali pot supune dezbaterii diverse probleme ale comunității. Prin acest instrument, cetățenii se pot implica direct în luarea deciziilor, iar opinia generală va avea aviz consultativ. Înaintea fiecărui punct de pe ordinea de zi, va fi citită opinia emisă de către cetățeni, acolo unde va fi cazul.
Al treilea pas este gestionarea eficientă şi corectă a bugetului Primăriei, stoparea risipei şi transparență totală în cheltuirea banilor prin afișarea pe site-ul Primăriei, a contractelor de achiziții şi a tuturor cheltuielilor efectuate de către Primărie.
Acum, putem incepe construcția!

Numai împreună vom putea da cetățenilor orașului Râmnicu Vâlcea posibilitatea de a-și aduce contribuția la creșterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine, de a avea un cuvânt de spus, acționând într-un mod unitar cu toate sectoarele comunității pentru a crea un viitor cât mai durabil al orașului nostru.

În acest mod, dorim ca strategia noastră de dezvoltare să-și găsească aplicabilitate în Râmnicu Vâlcea, spre binele tuturor, acest document oferind o oportunitate reală de a identifica și de a adopta practici ale dezvoltării durabile pentru a ajuta orașul să investească eficient resursele pe care le are.

Prezentul document de planificare este un instrument flexibil, practic și util în demersurile de dezvoltare atâta timp cât rămâne conectat la realitățile orașului și va urma o serie de etape bine stabilite.  (Program Virgil Pirvulescu- Deschidem Orasul)