ITM comunica faptul ca la nivelul judeţului Vâlcea au avut dreptul legal, cu autorizaţie şi viză anuală în vederea comercializării obiectelor artizanale de distracţie pe baza de amestecuri pirotehnice, cu ocazia sărbătorilor de iarna ale anului 2018, un număr de 18 agenţi economici.

De asemenea, tot ITM a mentionat ca pentru aceşti 18 agenţi economici, au fost instruiţi ca vânzători de obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, cu ocazia sărbătorilor de iarna ale anului 2018, un număr de 25 persoane.

Au fost efectuate verificări, în baza Acţiunii nr. 15 din Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2015:

„Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice”, cu termen trim. IV – 2018 şi a „Campaniei Naţionale de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice.

Perioada 10.12.2018-07.01.2019”.

Obiectivul campaniei a fost de identificare şi verificare a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în vigoare.

Motivarea campaniei derulate în perioada 10.12.2018-07.01.2019 de verificare a legalităţii comercializării articolelor pirotehnice:

-această acţiune este motivată de unele evenimente grave petrecute anii anteriori în ţară şi străinătate care s-au soldat cu explozii şi incendii de mari proporţii la depozite de articole pirotehnice provocând mari pagube materiale şi uneori chiar victime, repercusiunile făcându-se resimţite pe o suprafaţă considerabilă în jurul acestor depozite;

-un alt motiv care a determinat desfăşurarea acestei acţiuni este faptul că, în perioada sărbătorilor se înregistrează cazuri frecvente de vătămări corporale produse prin utilizarea articolelor pirotehnice de către copii sub vârstele de 16-18 ani

În baza celor arătate mai sus, au fost efectuate controale la deţinătorii de articole pirotehnice, pentru a se verifica dacă:

aceştia sunt autorizaţi conform legii de către Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie;

mişcarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea şi ieşirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege;

transportul articolelor pirotehnice se face conform prevederilor legale;

depozitarea acestora este conformă;

dacă nu sunt depăşite cantităţile aprobate pentru a fi depozitate;

articolele sunt etichetate conform legii şi au aplicate instrucţiuni de utilizare în limba română,

colaborând tot o dată cu organele de poliţie de la nivelul local şi judeţean.

În urma campaniei naţionale de verificare a respectării prevederilor legale privind deţinerea, transportul, manipularea, depozitarea şi comercializarea obiectelor artizanale de distracţie pe baza de amestecuri pirotehnice, care s-a desfăşurat în această perioadă, au rezultat următoarele:

– au fost controlaţi un număr de 18 agenţi economici din care 1 Întreprindere Individuală şi 17 societăţi;

– în urma acestor controale au fost dispuse un număr total 51 de măsuri privind respectarea prevederilor legale referitoare la activităţile cu obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice;

– de menţionat că la nivel judeţean, ITM Vâlcea şi I.P.J. Vâlcea au colaborat în vederea acordării avizelor pentru respectivele societăţi, precum şi pentru vizarea anuală a autorizaţiilor de deţinere materii explozive (în care sunt incluse şi articolele pirotehnice), conform prevederilor legale ce privesc regimul materiilor explozive.

Articolul precedentConcert extraordinar de Ziua Culturii Nationale !
Articolul următorMai puține locuri de muncă la început de an în Vâlcea