Europarlamentarul român Dan Motreanu, vicepreședinte al Comisiei pentru Mediu din Parlamentul European, solicită imbunătățirea legislației UE, privind calitatea vieții animalelor de fermă.

Imagine

Dan Motreanu a votat astăzi in Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) a Parlamentului European proiectul de raport care conform declarațiilor sale „invită Comisia să îmbunătățească aceste directive. Nu dorim o reglementare mai strictă, ci obiective și indicatori mai clari.”

Directivele europene privind găinile ouătoare, porcinele și vițeii au permis introducerea de schimbări pozitive structurale în ceea ce privește modul de creștere a animalelor. În același timp, directiva generală și directiva privind puii de carne au avut un impact redus asupra calității vieții animalelor de fermă. 

Proiectul de raport pe care l-am votat astăzi in Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) a Parlamentului European invită Comisia să îmbunătățească aceste directive. Nu dorim o reglementare mai strictă, ci obiective și indicatori mai clari. Va rămâne astfel mai puțină marjă de interpretare, iar directivele vor putea fi implementate uniform în toate statele membre.

Am invitat Comisia să propună un cadru comunitar pentru etichetarea voluntară a calității vieții animalelor, realist din punct de vedere tehnic. În prezent, sistemele de etichetare legate de calitatea vieții animalelor diferă de la țară la țară, sunt toate voluntare și includ aspecte precum trasabilitatea, sustenabilitatea și sănătatea. 

Măsurile noi, chiar voluntare, trebuie însoțite însă de stimulente financiare suplimentare din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC). Investițiile în îmbunătățirea calității vieții animalelor duc la costuri de producție mai ridicate pentru fermieri. De aceea, sprijinul financiar sau profitul economic de pe piață sunt esențiale pentru a permite crescătorilor să investească în îmbunătățirea calității vieții animalelor- Dan Motreanu