MATEI VODĂ BASARAB (9 apr. 1654) – 366 ANI

Se împlinesc astăzi 366 de ani de la adormirea întru Domnul a celui mai destoinic, înţelept şi pravoslavnic voievod care s-a aflat pe tronul Ţării Româneşti. Matei Basarab, „nepotul răposatului Io Băsărabă voievod“ şi fiu al vornicului Danciu din Brâncoveni, în cei douăzeci şi doi de ani de domnie, s-a arătat ca mare protector al culturii şi artelor, apărător al ţării şi al tradiţiei ortodoxe şi ca mare ctitor de lăcaşuri sfinte. 

Matei Basarab a zidit mai multe lăcaşuri sfinte în Ţara Românească decât oricare alt domnitor. Istoricul C. C. Giurescu l-a numit, pe bună dreptate, “cel mai mare ctitor al neamului nostru”. (Florin Epure- istoric)

Situată la 37 de kilometri de Râmnicu Vâlcea, în localitatea Costeşti, Mănăstirea Arnota este considerată unul dintre cele mai frumoase lăcaşuri de cult din România.

Mănăstirea, ce poartă hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, a fost ctitorită de Matei Basarab între anii 1633-1634 pe temelia unei biserici mai vechi din lemn. 

Perioada domniei sale este caracterizată de o importantă dezvoltare economică și culturală a țării, perioadă în care a ctitorit peste 30 de mănăstiri și biserici.

Pentru primăvara anului 1654, domnitorul hotărăşte să se confrunte cu răsculaţii seimeni, care îi produseseră atâtea greutăţi. N-a mai apucat să-şi îndeplinească acest plan, căci a murit în dimineaţa zilei de 9 aprilie 1654, răpus de „o boală fără leac“ , fiind „slab şi apucându-l adâncile bătrâneţe“ . 
Un cronicar contemporan a spus că Matei a murit „stând în jilţul său domnesc, la locul ce-i plăcea de obicei, sub cerul senin“. Domnitorul a fost îngropat, cu tot ceremonialul cuvenit, la biserica domnească din Târgovişte, deşi dorinţa sa fusese să fie dus la Arnota. În cele din urmă, această ultimă dorinţă a fost împlinită.
Nădăjduim că, pentru viaţa sa, trăită în mare sfinţenie şi cu multă dragoste pentru Dumnezeu, pentru mulţimea ctitoriilor bisericeşti şi pentru apărarea credinţei şi a valorilor acestui neam, Matei Basarab merită să fie aşezat în sinaxarul ortodox, alături de străbunul său, Sfântul Neagoe Basarab şi strănepotul său, Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu (Prof. dr. Florin EPURE).