In contextul inundațiilor recente din Județul Valcea Inspectoratul pentru Situații de Urgentă le reamintește cetățenilor măsurile care se impun in caz de inundatii.   Intr-un bazin hidrografic mic, este posibil ca apele unui râu să crească sau să scadă într-un interval de câteva minute sau câteva ore.
În consecinţă, în cazul râurilor mari, inundaţiile pot dura câteva zile, deoarece e nevoie de timp ca toată apa care cade în amonte să se scurgă.

Inundaţiile şi alunecările de teren se datorează în mare parte distrugerii pădurilor în bazinele hidrografice. Pădurile au un rol important în protejarea versanţilor de eroziune. în absenţa lor, versanţii se prăbuşesc, apar torenţii care distrug maluri, colmatează albiile râurilor şi conduc la revărsări catastrofale de ape. Singura soluţie pe termen lung este dezvoltarea fondului forestier.

Reguli de bază în caz de inundatii

– învaţă semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecţiei civile;
– ascultă informaţiile oficiale şi buletinele meteorologice;
– semnalează autorităţilor locale inundaţiile, alunecările de teren şi accidentele majore;
– păstrează la îndemână un stoc de provizii pentru câteva zile
– la evacuare, ia cu tine alimente pentru a le folosi pe drum.

Cum apare viitura

Viitura este provocată de un aport de apă (ploaie torenţială, furtună, topirea zăpezii) asupra unui râu. Viiturile apar atunci când toate apele afluente unui râu primesc apă în exces. într-o albie ce are deja un volum de apă curgătoare, viitura împinge apa existentă, astfel că valul principal este o apă curată, urmată de apă tulbure încărcată cu pietre, sol, vegetaţie. In albiile seci, efectul este mai mare, pentru că acestea permit viiturii să atingă viteze mari. La râurile mari, revenirea apei la debitul normal poate dura zile sau săptămâni.
In cazul unor succesiuni de precipitaţii, vor apărea mai multe valuri de viitură.
Ce facem în caz de viitură
Dacă eşti în apropierea apei, înainte de viitură vei simţi un curent de aer neobişnuit. încearcă să ajungi pe un loc cât mai ridicat, pentru evitarea pe cât posibil a impactului cu viitura. Nu fugi prin apă şi nu înota, pentru că riscul de hipotermie creşte prin udarea completă a corpului. Dacă ai rămas izolat cu un grup, poziţia optimă de aştep¬tare este în doi, aşezaţi şi grupaţi spate în spate pentru a reduce pierderile de căldură. Economiseşte lumina şi hrana şi pune repere pentru a urmări evoluţia nivelului apelor. Nu uita că cei prinşi de viitură în locuri izolate nu au murit niciodată de frig sau de foame,ci întotdeauna pentru că au încercat să înfrunte apele furioase.
Singura salvare în acest caz este echipa de salvare care acţionează în zonă.

Cum acţionezi după producerea dezastrului

– Respectă îndrumările şi comunicările organelor de protecţie civilă;
– Intră cu extremă precauţie în interiorul clădirilor avariate sau slăbite;
– Nu intra cu torţe sau lumânări în clădirile inundate;
– Nu atinge firele electrice căzute sau rupte;
– Dacă simţi miros de gaze deschide toate ferestrele şi uşile, închide robinetul principal de gaze şi părăseşte casa imediat;
– Dacă aparatele electrice sunt ude, întrerupe sursa principală de curent,usucă-le şi în final refoloseşte-le;
– Dacă eşti sfătuit să evacuezi, fă-o prompt;
– Verifică rezervele de apă şi de hrană înainte de a le folosi;
– Nu consuma alimente care au luat contact cu apa de inundaţie;
– Nu împiedica acţiunile de intervenţie;
– Anunţă rudele că eşti în siguranţă, altfel autorităţile pot pierde timp căutându-te;
– Nu transmite zvonuri sau ştiri exagerate despre pagube şi stricăciuni.
– Sprijină intervenţia echipelor specializate.
Ce faci dacă inundarea casei este iminentă

Mută obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei. Deconectează aparatele,părăseşte locuinţa şi mergi spre etajele superioare,acoperişuri, înălţimi.
Ce faci dacă inundaţia te surprinde acasă
Adu în casă sau pune culcate la pământ într-un loc sigur mobila de curte, uneltele de grădină sau alte obiecte care se pot fi suflate de vânt sau luate de apă.
Blochează ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, apă, obiecte care plutesc sau aluviuni. Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu cunoscute. încuie uşile casei şi ferestrele după ce închizi apa, gazul şi instalaţiile electrice.

Ce faci dacă se ordonă evacuarea
Respectă ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi în primul rând populaţia din zonele cele mai periclitate.
înainte de părăsirea locuinţei întrerupe alimentarea cu apă, gaze, energie electrică şi închide ferestrele. Scoate animalele din gospodărie şi dirijează-le către locurile care oferă protecţie.
Ia cu tine documentele personale, alimente, apă, trusă sanitară, un mijloc de iluminat, un radio. După sosirea la locul de refugiu, comportă-te cu calm, ocupă locurile stabilite, supraveghează copiii,respectă măsurile stabilite.
Nu intra în locuinţă în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră. Nu atinge firele electrice.
Nu consuma decât apă fiartă.
Consumă alimente numai după ce au fost curăţate, fierte şi după caz, controlate de organele sanitare.
Nu folosi instalaţiile de apă, gaze, electricitate decât cu
aprobare.
Acordă ajutor victimelor inundaţiilor.
Execută lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, curăţirea locuinţei şi mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor.
Care este semnalul de alarmă la inundaţii
a) Alarmă la dezastre – 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauze de 10 secunde între ele.
b) încetarea alarmei – Sunet continuu, cu durata de 2minute.

Articolul următorDe luni, incepe Bacalaureatul ! 2.914 candidati la Valcea !