Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a inițiat o procedură de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 215 de unități administrativ-teritoriale din 37 de județe. Printre acestea se numără și trei comune din județul Vâlcea.

Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Achizițiile se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a  celor 215 loturi este de 1.294.509 de hectare.

Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea estimată este de 169.580.679 de lei fără TVA.

Selectarea primăriilor din zonele rurale a fost făcută după o serie de criterii :

localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;

localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;

localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.