Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea informează potenţialii beneficiari că pentru a accesa măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole în anul 2019, şi pentru care se acordă fermierilor plăţi compensatorii ca urmare a încheierii unor angajamente voluntare multianuale, în cazul M.10 şi M.11 sau anuale în cazul M.13, trebuie să se încadreze în una din următoarele categorii de eligibilitate:

-fermierii care utilizează terenuri agricole în cazul pachetelor aplicate pe suprafață (P1-P7 şi P9-P11) ale măsurii de agro-mediu și climă (M.10),

-fermierii care cresc femele adulte de reproducție de rasă pură din rasele locale în pericol de abandon, în cazul pachetului aplicat pe UVM (P8) al măsurii de agro-mediu și climă (M.10)

-fermierii activi care utilizează terenuri agricole, în cazul măsurii de agricultură ecologică (M.11) și a măsurii care vizează zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13)

 1. Măsura 10 – Agro-mediu şi climă (M.10)

(cf. Art. 28 din Regulamentul CE nr. 1305/2013 cu modificarile ulterioare)

M.10 are ca scop încurajarea fermierilor să adopte, pe baze voluntare, practici agricole care să asigure menținerea valorii de mediu a zonelor rurale, menținerea habitatelor specifice terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice, precum și utilizarea durabilă a resurselor naturale și păstrarea peisajelor tradiționale.

Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 142 euro/ha/an;

Pachetul 2 – Practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1):

varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 100 euro/ ha/an;

varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 21 euro/ha/an.

            Pachetul 3 – Pajişti importante pentru păsări:

Subpachetul 3.1 – Crex crex:

varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex – 310 euro/ha/an;

varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 231 euro/ha/an;

Subpachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:

varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159 euro/ha/an;

varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 80 euro/ha/an.

Pachetul 4 – Culturi verzi – 128 euro/ha/an;

Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 euro/ha/an;

Pachetul 6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 euro/ha/an;

varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha/an.

Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an.

Pachetul 8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon

 • Ovine – 87 euro/UVM,
 • Caprine – 40 euro/UVM,
 • Bovine (taurine şi bubaline) – 200 euro/UVM,
 • Ecvidee – 200 euro/UVM,
 • Porcine – 176 euro/UVM.

Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)

sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică – 200 euro/ha/an,

sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică cu 2 variante:

varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică – 269 euro/ha/an,

varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică – 190 euro/ha /an

Pachetul 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole – 92 euro/ha/an

Pachetul 11 – terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)

sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda)

varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști – 255 euro/ha/an

varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil – 100 euro/ha/an

sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)

varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 269 euro/ha/an

varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 190 euro/ha/an

varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 169 euro/ha/an

 1. Măsura 11 – Agricultură ecologică (M.11)

(cf. Art. 29 din Regulamentul CE nr. 1305/2013 cu modificările ulterioare)

Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 293 euro/ha/an;

Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an;

Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;

Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro /ha/an;

Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an;

Pachetul 6 – Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:

 • varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – 143 euro/ha/an – se adresează fermierilor care nu au angajamente de agro-mediu și climă (M.10), pachetul aplicându-se la nivel național
 • varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – 39 euro/ha/an – se adreseaza fermierilor care au în derulare și angajamente de agro-mediu si clima (M.10) pentru pachetele aplicabile pe pajisti permanente (P1, P2, P3, P6, P9.2, P11.2).

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultură ecologică – 218 euro /ha/an;

Pachetul 2 – Legume certificate în agricultură ecologică – 431 euro/ha/an;

Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultură ecologică – 442 euro /ha/an;

Pachetul 4 – Vii certificate în agricultură ecologică – 479 euro /ha/an;

Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultură ecologică – 350 euro/ha/an;

Pachetul 6 – Pajiști permanente certificate în agricultură ecologică:

varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – 129 euro/ha/an – se adreseaza fermierilor care nu au angajamente de agro-mediu și climă (M10), pachetul aplicându-se la nivel național;

varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – 73 euro/ha/an – se adreseaza fermierilor care au în derulare și angajamente de agro-mediu şi climă M10 (pachetele 1, 2, 3.1, 3.2, 6, 9.2, 11.2);

 1. Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13)

(cf. Art 31, 32 din Regulamentul CE nr. 1305/2013 cu modificările ulterioare)

Submăsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană – 97 euro/ha;

Submăsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – 62 euro/ha;

Submăsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice – 75 euro/ha.

Conform PNDR 2014 – 2020, la nivelul fiecărei submăsuri, pentru fermele cu suprafețe agricole mai mari de 50 ha se va aplica degresivitatea sprijinului financiar, valoarea plății scăzând pentru acele suprafețe agricole care depășesc această valoare, după cum urmează:

 • 1-50 ha – 100% din prima acordată pe hectar,
 • 50,01-100 ha – 75% din prima acordată pe hectar,
 • 100,01-300 ha – 50% din prima acordată pe hectar,
 • peste 300 ha – 35% din prima acordată pe hectar.

Pentru sM.13.2 și sM13.3, în cazul în care în urma aplicării degresivității, valoarea plății compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de 25 €/ha, plata compensatorie acordată pe unitatea de suprafaţă va fi în cuantum de 25 €/ha.

Articolul precedentS.C.M. Rm. Vâlcea câștigă derby-ul Olteniei !
Articolul următorRâmnicul redevine oraşul florilor !