Primăria Municipiului Râmnicu Valcea a avut castig de cauza in cadrul procesului împotriva Romprest Energy.

În urma licitaţiei organizate în anii 2015 s-a încheiat Contractul de delegare nr. 23205/26.06.2015 cu ASOCIEREA S.C. ROMPREST ENERGY SRL şi SC COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. – lider de asociere SC ROMPREST ENERGY, având drept obiect delegarea unor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare în Municipiului Ramnicu Vâlcea.

Potrivit Caietului de Sarcini al serviciului public (care face parte din contract), deşeurile reziduale mixte urmau să fie transportate în vederea depozitării la depozitul ecologic Feţeni, depozit în care sunt primite numai deşeurile care au rezultat în urma procesului de sortare precum şi deşeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantităţii acestora sau deseuri care nu prezinta pericole  pentru sănătatea umană  si mediu.

Începând din luna decembrie, 2015, prestatorul SC Romprest, nu a reuşit să respecte condiţiile impuse prin contract şi acceptate prin propunerea tehnică, transportând deşeurile la o staţie de sortare din Bucureşti şi facturând municipiului cheltuielile de transport, până în noiembrie 2017 ajungându-se la o sumă totală de 4.821.097,93 lei.

Cum Municipiul Râmnicu Vâlcea nu a recunoscut niciodată această cheltuială, prin acţiunea ce a format obiectul dosarului nr. 761/90/2016 al Tribunalului Vâlcea, S.C. ROMPREST ENERGY SRL a solicitat instanţei obligarea municipiului la plata sumei de 1.230.016,93 lei, reprezentând cheltuieli cu transportul deşeurilor colectate de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea până la staţia de sortare/tratare deşeuri Rom Waste Solution SRL de la Chiajna, jud. Ilfov, cheltuieli calculate până în luna august 2016.

Prin Sentinţa civilă nr. 355/08.02.2018, Tribunalul Vâlcea a respins cererea formulată de S.C. ROMPREST ENERGY SRL ca neîntemeiată, aceasta fiind obligată şi la plata cheltuielilor de judecată.

Împotriva acestei hotărâri S.C. ROMPREST ENERGY SRL a formulat recurs, iar în timpul judecării recursului, a formulat şi o cerere de strămutare, dar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins această solicitare. În data de 14 noiembrie, Curtea de Apel Piteşti, prin Decizia nr. 2356, a respins recursul ca nefondat, hotărârea rămânând definitivă.

Daca SC Romprest ar fi câştigat procesul, Municipiul Râmnicu Vâlcea ar fi fost obligat să plătească suma de 1.230.016,93 lei, plus cheltuieli de judecată, în acelaşi timp, SC Romprest având deschisă calea pentru a solicita şi a obţine restul de sume până la concurenţa valorii de 4.821.097,93 lei pentru care a emis facturi.

În perioada următoare, Municipiul Râmnicu Vâlcea va solicita S.C. ROMPREST ENERGY SRL achitarea tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de acest dosar.

Articolul precedentS.C.M. Rm. Vâlcea termină neînvinsă anul în Liga Florilor !
Articolul următorSă învăţăm să trăim frumos pe Pământ!