Nu acorduri muzicale ci date și cifre s- au auzit seara trecută la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, unde a avut loc dezbaterea publică a proiectului de buget local, 2020.

Întâlnirea a debutat cu o prezentare a veniturilor estimate ale bugetului local consolidat, în valoare de 226.013.000 lei, făcută de directorul Direcţiei Economico-Financiare.

Printre proiectele propuse  in 2020 se numără reabilitarea şi modernizarea ”Arenelor Traian”, amenajarea şi modernizarea de locuri de joacă, lărgirea intersecţiei str. Ştrandului cu bd. Dem Rădulescu, relocarea dispeceratului de supraveghere video, sistem de supraveghere video la sălile de sport din municipiu, amenajarea cu dale elastice a trecerilor la nivel de cale ferată pe bd. Nicolae Bălcescu şi pe str. Mihai Eminescu, reabilitarea imobilului din strada General Magheru nr. 25, sediu administrativ nou pentru Vama Vâlcea, modernizarea sălii de sport de la Liceul Antim Ivireanu (utilităţi şi sistematizare), reabilitarea şi modernizarea sălii de festivităţi şi a sălii de sport la Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”, reabilitarea imobilului Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân” din str. Popa Şapcă, construcţia sălii de sport la Şcoala Gimnazială nr. 4, PUZ prelungire Splaiul Independenţei, PUZ Zona Nord, reabilitarea termică a încă 29 de blocuri de locuinţe, realizarea unei staţii de tratare mecano-biologică a deşeurilor municipale, extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale în municipiu, amenajarea unei parcări publice în zona Ostroveni şi amenajare de piste pentru biciclişti, parcări şi puncte pentru închirierea bicicletelor.

Râmnicenii prezenţi în număr mare în sala Filarmonicii si- au prezentat propunerile si au adresat întrebări Executivului.

Principalele teme s- au referit la situaţia burselor şcolare, asigurarea energiei termice în oraş în iernile viitoare, valoarea subvenţiei acordate ETA, pregătirea unor alte terenuri pentru noi locuinţe ANL, stadiul proiectelor de reabilitare a unor blocuri, realizarea unui club al pensionarilor în Copăcelu.

Proiectul bugetului Râmnicului pe anul 2020 va fi supus aprobării consilierilor locali în proxima şedinţă a Legislativului municipal.