Reprezenentanții Râmnicului au anunțat lansarea proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea. Este vorba despre: Bloc B2, Bloc A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale.

Pe 2 august 2018 a fost semnat Contractul de finantare de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este 6.726.143,86 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile este de 3.996.509,76 lei.

Perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanțare, 01.03.2014-31.08.2019.
Proiectul are ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice a celor cinci blocuri de locuințe, ce va contribui la:
– Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră care este dată de diferența dintre valorile înregistrate la finalul implementării proiectului (estimate prin măsurile/pachetele de măsuri propuse prin Raportul de audit energetic) și valorile înregistrate la începutul implementării proiectului calculate pentru clădire (precizate în Certificatul de performanţă energetică a clădirii);
– Scăderea consumului anual de energie primară care este dată de diferența dintre valoarea calculată la finalul implementării proiectului și valoarea calculată la începutul implementării proiectului pentru toate blocurile incluse în proiect;
– Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire care este dată de diferența dintre valoarea înregistrată la finalul implementării proiectului și valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului;
– Scăderea consumului anual specific de energie care este dată de diferența dintre valorile înregistrate la finalul implementării proiectului și valorile înregistrate la începutul implementării proiectului.

De asemenea, creșterea eficienței energetice și scăderea consumului de energie finală în cadrul gospodăriilor din cele cinci blocuri va duce și la reducerea costurilor cu încălzire a proprietarilor, ceea ce va ajuta la îmbunătățirea puterii de cumpărare în cazul acestora pe alte sectoare.

Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt:
– Izolarea termică a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm pe partea exterioară;
– Înlocuirea ferestrelor și ușilor existente cu ferestre tip termopan cu tâmplărie de PVC cu 5 camere;
– Închiderea tuturor balcoanelor, inclusiv izolarea pereților de beton sau profile metalice și montarea de tâmplărie de PVC tip termopan;
– Înlocuirea și izolarea conductelor de distribuție din subsol și montarea de robinete de reglare pe racordul retur. Montarea conductei de recirculare pentru apa caldă menajeră;
– Montarea de contoare energetice la rețeaua de termoficare.

Au fost anunțate și alte doua proiecte care cuprind blocurile S15, S16, 95, H, 13 și Blocurile B2, A6, N4, N5, 9 finanţate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Articolul precedentO şansă pentru tinerii rromi, refugiaţi sau migranţi
Articolul următorPlăți de la APIA pentru fermierii vâlceni !