Muzeul Memorial  „Nicolae Bălcescu” organizează luni,  23 septembrie  2019,
ora 11.00, a VII-a  ediţie a simpozionului „Tradiţiile neamului românesc în
context european” .

În cadrul simpozionului, specialiști de la instituții de cultură din Vâlcea  vor demonstra prin comunicări nevoia de a conserva tradițiile autentice ale poporului român, simbol al identității naționale.

Simpozion, ora 11,00

Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” –  Sala de conferinţe

Moderator: muzeograf Ionuţ SĂRARU

Vor participa:

*  prof. dr. Dumitru Antonie CHELCEA, manager Muzeul Memorial „Nicolae
Bălcescu”:

„ Cuvânt de salut”;

* prof. dr.Ionela DINESCU, inspector superior, Serviciul Judeţean al
Arhivelor   Naţionale – Vâlcea:

„Râmnicul interbelic reflectat în presa interbelică”;

* prof. Cristina ENEA, consilier superior, Serviciul Judeţean al Arhivelor
Naţionale – Vâlcea:

„Rolul căminului cultural în viața satului românesc la începutul
secolului al XX-lea”;

*  artist plastic Felicia POSTELNICU:

„Ia în context european”;

* prof.dr. DragoşTEODORESCU, inspector superior, Serviciul Judeţean al
Arhivelor Naţionale – Vâlcea:

„Despre o „Culegere de folclor din județul Vâlcea și împrejurimi”
tipărită în perioada interbelică”;

* Valentin HĂNULESCU, muzeograf, Muzeul Memorial  „Nicolae Bălcescu”;

„Din jurnalul Olgăi Gigurtu”;

* Florin Marius RĂDULESCU, bibliotecar, Biblioteca Publică Locală
Nicolae Bălcescu:

„Identitatea etnoculturală a poporuluiromân”

* Gheorghe MONEA, muzeograf, Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”:

„Obiceiuri și tradiții  în cultura românească”.