Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea informează că, în perioada  01 martie – 06 mai 2019, în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată, au fost depuse un număr de 16.000 cereri, pentru o suprafaţă de 41.000 hectare.

Depunerea Cererilor Unice de Plată în cadrul Campaniei 2019 se va încheia la data de 15 mai 2019, în conformitate cu prevederile OMADR nr.69/2019, iar cei care nu se prezintă până la acest termen nu vor beneficia de sprijinul financiar acordat de APIA.

Având în vedere termenul scurt rămas până la încheierea Campaniei de depunere a Cererilor Unice de Plată în anul 2019, la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea, s-a stabilit ca în zilele de sâmbătă 11 mai şi duminică 12 mai, programul de lucru cu publicul, atât la nivel judeţean, cât şi la nivelul celor 6 centre locale arondate, respectiv Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Bălceşti, Brezoi, Drăgăşani şi Horezu, să se desfăşoare normal, în intervalul orar 8,00 – 16,00.

Materialele de informare referitoare la Campania de primire a Cererilor Unice de Plată în anul 2019 sunt disponibile pe pagina de început a site-ul APIA: www.apia.org.ro, la link-ul: http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-de-informare-anul-2019 .

Sprijinul financiar este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.