Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la data prezentei a efectuat plăți aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT), sectoarele vegetal și zootehnic, Campania 2018, în sumă totală de 88.844.226 euro, pentru un număr de 248.156  beneficiari.

Precizăm că în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 159/2019 pentru aprobarea plafoanelor alocate Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii, pentru anul de cerere 2018, valoarea plafonului este de 268.466.600 euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 28 septembrie 2018.

Cuantumurile stabilite în conformitate cu Hotărârea de Guvern sunt următoarele:

 

ANT – Sector vegetal Cuantum
(euro)
ANT 1 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru culturi amplasate pe teren arabil 14,7033 euro/ha
ANT 2 şi 3 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru in pentru fibră 7,6474

 euro/ha

ANT 2 şi 3 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru cânepă pentru fibră
ANT 4 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru tutun 1.487,6627

euro/ha

ANT 5 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru hamei 381,5147

 euro/ha

ANT 6 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr 77,8186 euro/ha
ANT – Sector zootehnic  
ANT 7 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector lapte 16,5777 euro/tonă
ANT 8 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector carne 76,0774 euro/cap
ANT 9 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine 4,8503

euro/cap