Numărul de accidente de muncă şi gravitatea acestora a fost factorul determinant pentru o campanie de succes şi intensificarea acţiunilor de verificare şi monitorizare a modului în care se respect prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a modului în care angajatorii realizează, în şantierele temporare şi mobile, măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă.

Inspecţia Muncii a desfăşurat, în anul 2018, o campanie privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor.

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate în anul 2018 sunt următoarele:

Neinformarea lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor acestora despre riscurile profesionale;

Neîntocmirea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;

Neasigurarea condiţiilor pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru specifice locului de muncă şi postului său.

Lipsa programelor de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;

Lipsa fişei de aptitudine completată de medicul de medicina muncii.

Urmare analizei rezultatelor campaniei realizate în anul 2018, s- a decis efectuarea unei noi campanii naţionale privind prevenirea riscurilor de cădere de la înălţime la nivel naţional în domeniul construcţiilor, în perioada 2019-2020.

Campania naţională privind prevenirea riscurilor de cădere de la înălţime în domeniul construcţiilor, vizează angajatorii şi lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea cuprinsă în următoarele coduri CAEN:

CAEN41- Construcţii de clădiri

CAEN42- Lucrări de geniu civil

CAEN43- Lucrări speciale de construcţii

Desfăşurarea campaniei naţionale privind prevenirea riscurilor de cădere de la înălţime în domeniul construcţiilor are următoarele obiective:

Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime.

Încurajarea unei abordări participative prin implicarea principalilor actori din domeniul construcţiilor implicaţi în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcţiilor.
Promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

Campania naţională privind prevenirea riscurilor de cădere de la înălţime în domeniul construcţiilor, se va desfăşura în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2020.

În anul 2019, campania are patru etape:

Prima etapă se desfăşoară în lunile martie – mai 2019, constând în mediatizarea, informarea, conştientizarea privind riscurile de cădere de la înălţime;

Etapa doua se ve desfăşura în lunile iunie – octombrie 2019, constând în verificarea prin acţiuni de control;

Etapa a treia va cuprinde verificarea realizării măsurilor dispuse în procesele verbale de control;

Etapa a patra va cuprinde centralizarea rezultatelor campaniei.

Articolul precedentFestivalul național de teatru pentru elevi „Scena Talentelor”
Articolul următorMemorialul Bartolomeu Valeriu Anania, la Râmnicu Vâlcea