În luna februarie 2019, Serviciul Control Relaţii de Muncă al I.T.M. Valcea a efectuat un număr de 119 controale, fiind dispuse 423 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă. 

I.T.M. Valcea a aplicat 14 sancţiuni contravenţionale, din care 11 avertismente şi 3 amenzi în valoare de 26.500 lei .

În timpul controalelor au fost identificate 4 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

A fost depuse  2 contracte colective de munca si 0 acte aditionale la contractual colectiv de munca.

Principalele neconformităţi constatate  în controalele efectuate au fost :

neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă

netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;

neplata drepturilor salariale ;

neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;

neîntocmirea foilor colective de prezenţă;

neacordarea repausului săptămânal ;

neplata orelor suplimentare ;

neplata orelor de noapte;

nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.

Tot in luna februarie 2019, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 73 de controale, fiind dispuse 208 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate 207 sancţiuni contravenţionale din care, 3 amenzi in valoare de 25.000 lei si 204 avertismente .

In luna februarie  2019 au fost înregistrate  2 accidente cu incapacitate temporara de munca .

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:

– evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;

– elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;

– efectuarea controlului medical periodic ;

– efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;

– dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;

– dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;

– asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;

– asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;

– s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea       noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise.

– asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

Articolul precedentSe primesc cereri de de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat
Articolul următorStadiul depunerii Cererilor Unice de Plată în cadrul Campaniei 2019