În luna iulie 2018 Serviciul Control Relaţii de Munca a efectuat un număr de 124 controale, fiind dispuse 385 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă. 

Au fost aplicate 27 sancţiuni contravenţionale, din care 17 avertismente şi 10 amenzi în valoare de 376.500 lei .

În timpul controalelor au fost identificate 24 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

Au fost depuse  2 contracte colective de munca si 1 act aditional.

Principalele neconformităţi constatate  în controalele efectuate au fost :

-neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă

-netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;

-neplata drepturilor salariale ;

-neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;

-neîntocmirea foilor colective de prezenţă;

-neacordarea repausului săptămânal ;

-neplata orelor suplimentare ;

-neplata orelor de noapte;

-nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale  de control.

În luna iulie 2018, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 87 de controale, fiind dispuse 224 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate 224 sancţiuni contravenţionale din care, 9 amenzi in valoare de 62.000 lei si 215 avertismente .

Tot în luna iulie 2018 au fost înregistrate 9 accidente de munca cu urmare incapacitate temporară de muncă.

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:

– evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;

– elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;

– efectuarea controlului medical periodic ;

– efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;

– dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;

– dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;

– asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;

– asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;

– s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea       noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise.

– asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

 

 

Articolul precedentRecomandări pentru evitarea aglomeraţiei de pe DN 7
Articolul următorLucrări de modernizare la Scoala de Arte