Primăria Comunei Bujoreni organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcţiei de administrator public.

Condiţiile specifice
necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată,
vechime în administraţie publică in funcţie de conducere de minimum 9 ani.

Concursul se va organiza astfel: pe 24 octombrie, ora 10.00 va avea loc proba scrisă iar pe 26 octombrie, incepand cu ora 10.00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs.

Acesta se va depune la sediul instituției.

 

Articolul precedentZiua Mondială a Educației sărbătorită și la Râmnicu Vâlcea !
Articolul următorInvestitii in lucrari pentru localitatile afectate de calamitati