Program de reabilitare termică pentru locuințe, în Râmnicu Vâlcea.

16 blocuri de locuinţe din Râmnicu Vâlcea se află în execuţie, iar alte 30 sunt cuprinse deja în contracte şi se află în diverse faze ale licitaţiei de încredinţare a execuţiei, în baza mai multor proiecte cu finanţare europeană aprobate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020.

Pentru cinci clădiri de locuințe s-a obţinut finanţare de la bugetul de stat în urma unui contract semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, anunță Primăria Râmnicului.

În prezent 29 de blocuri din oraș se află pe listă aşteptând să fie depuse în vederea accesării unor linii de finanţare.

Pentru fiecare dintre aceste investiţii, finanţarea atrasă acoperă 60% din valoarea lucrărilor, iar bugetul local contribuie cu o cotă de 15%.

Proprietarii apartamentelor din blocurile intrate în programul de reabilitare trebuie să plătească doar un sfert din valoarea lucrărilor de izolare termică, în termen de trei ani de la data încheierii lucrărilor, anunță administrația locală.

Primăria Râmnicului a atras în ultimii ani la bugetul local 25 de milioane de euro pe proiecte cu finanţare europeană prin POR 2014-2020.

Au fost semnate contractele de finanţare şi care se află în diverse stadii de implementare:

execuţie, licitaţie lucrări sau pregătirea licitaţiilor aferente:

Reabilitare termică Colegiul Naţional de Informatică ”Matei Basarab”,

Reabilitare termică Şcoala Gimnazială ”I.G. Duca”,

Reabilitare termică internat şi cantină la Colegiul National ”Mircea cel Bătrân”,

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe Bl. 14 B, Bl. 119, Bl. 120, Bl. D 1-8, Bl. B 1-2, Bl. 125, Bl. S4,

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe Bl. 3, Bl. 64, Bl. Filipin, Bl. D3, Bl. D4,

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe Bl. M.V. Popescu, Bl. C11, Bl. 10, Bl. 21, Bl. P7, Bl. C3, Bl. A36/2, Bl. A14,

Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr. 13,

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe Bl. 2, Bl. 2A, Bl. 3, Bl. A, Bl. 130, Bl. R8 bis,

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe Bl. S15, Bl. S16, Bl. 95, Bl. H, Bl. 13,

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe Bl. B2, Bl. A6, Bl. N4, Bl. N5, Bl. 9, Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe Bl. A53, Bl. C16, Bl. A10, Bl. B2, Bl. C24,

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe Bl. P9, Bl. C12, Bl. P2, Bl. P6, Bl. P8,

Reabilitare iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizaţii subterane noi aferente reţelelor electrice şi de telecomunicaţii,

Amenajare Parc ”Ştirbei Vodă” şi Arteră de legatură între bdul Nicolae Bălcescu şi bdul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe bd. Tudor Vladimirescu şi achizitionarea de autobuze cu combustibili alternativi.

Alte cinci proiecte –

Modernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun şi dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în municipiul Râmnicu Vâlcea,

Alinierea parcului ETA SA la cerinţele dezvoltării durabile,

Amenajare Parc zona Nord,

Dezvoltare locală în comunităţi marginalizate, componenta 1 – Colonia Nuci şi Reabilitare, modernizare şi

dotare Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni 1 –

aflate la acest moment în evaluare la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, se pregătesc să mai adauge bugetului local suma de peste 133.520.000 lei (aproape 28 milioane de Euro).

Totodată, Municipalitatea Râmnicului are în lista de rezervă alte cinci proiecte întocmite şi pregătite pentru depunere la ADR S-V –

Amenajare Parc Ostroveni,

Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni 2,

Reabilitare şi modernizare Liceu Tehnologic ”General Magheru”,

Reabilitare termică Liceul ”Antim Ivireanul” şi

Înfiinţare centru de zi – pentru care solicitarea de fonduri europene nerambursabile este de peste 16.745.000 lei (aprox. 3,5 mil Euro).