Primăria orașului Călimănești implementează Proiectul „SISTEM Călimănești – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești”, care are ca obiectiv specific reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Proiectul este implementat de Primăria orașului Călimănești în parteneriat cu Asociația Scientia Nemus și Școala Gimnazială “Șerban Vodă Cantacuzino” Călimănești cu structura Școala Gimanzială Jiblea Veche – Călimănești.

Perioada de implementare este februarie 2018 – februarie 2021.

Grupul țintă vizat de proiectul „SISTEM Călimănești – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești” este constituit din:

300 beneficiari servicii educaționale – preșcolari, elevi aflați în risc de abandon școlar, persoane care au abandonat învățământul obligatoriu;

200 beneficiari servicii pentru accesul și menținerea pe piața muncii – persoane neocupate profesional sau care lucrează în gospodăria proprie în activități agricole de subzistență;

100 beneficiari servicii pentru susținerea antreprenoriatului – persoane ocupate sau neocupate profesional care doresc să demareze o activitate economică independentă.

În cadrul obiectivului privind accesul și menținerea pe piața muncii a persoanelor neocupate profesional sau care lucrează în gospodărie proprie a urmat cursurile de formare profesională pentru meseria de ospătar,  o primă grupă de cursanți,  formată din 17 persoane.

Cursurile au avut o durată de  720 ore, incluzând atăt pregătirea teoretică cât și practică.

Examenul final a avut loc în data de 31.05.2019, cu un grad de promovabilitate de 100%.

În sala de consiliu a primăriei orașului Călimănești au fost înmânate certificatele de calificare celor 17 cursanți absolvenți ai cursului de formare profesională, parcurgandu-se totodată etapele procedurale pentru acordarea subvenției de 3600 lei pentru fiecare absolvent  al cursului de formare profesională.

Totodată, în cursul lunii iunie va începe cursurile de formare profesională continuă pentru meseria de bucătar o nouă grupă formată din 25 de persoane neocupate profesional.

Articolul precedent473 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European
Articolul următorContinuă lucrările la “Arenele Traian” și pasajul „Tudor Vladimirescu”. Au fost făcute publice noi imagini