În perioada 03.01.2018 – 30.06.2018, inspectorii I.T.M. Vâlcea au întocmit 788 procese verbale de control, fiind aplicate 163 de sancţiuni contravenţionale, din care: 62 amenzi – în valoare de 1.229.900 lei şi 101 avertismente.

Au fost identificate de catre inspectorii I.T.M. Vâlcea, 131 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, respectiv 125 persoane primite la muncă fără forme legale de angajare, 3 persoane pentru care nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor elementele contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii şi 3 persoane identificate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parţial.

În controalele efectuate au fost constatate 2336 neconformităţi, fiind dispuse 2336 măsuri pentru remedierea acestora.

În semestrul I 2018, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea au fost înregistrate şi soluţionate 75 cereri de eliberare adeverinţe şi certificate pentru persoane fizice, juridice şi alte entităţi care au dreptul legal de a solicita şi a obţine aceste informaţii, în baza documentelor existente în arhiva inspectoratului.

Au fost înregistrate, în baza extraselor depuse de beneficiarii de lucrări, conform prevederilor Legii nr. 52/2011- cu modificările şi completările ulterioare, un număr de 40.221 poziţii zilieri.

Au fost soluţionate 349 adrese de solicitare de informaţii extrase din baza de date cu registrele generale de evidentă a salariaţilor.

Au fost verificaţi în registrul general de evidenţă a salariaţilor 14.992 de beneficiari de venit minim garantat, astfel cum au fost furnizaţi de A.J.P.I.S. Vâlcea, în conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2 din Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 – privind venitul minim garantat, modificată şi completată.

Au fost eliberate 595 parole în vederea transmiterii on-line a registrelor generale de evidenţă a salariaţilor şi au fost efectuate 2665 de transmiteri ale registrelor prin depunere la sediul inspectoratului.

Au fost înregistrate 41 contracte de ucenicie, conform prevederilor legii nr. 279/ 2005.

Au fost eliberate 3 dovezi în vederea obţinerii reprezentativităţii sindicatelor si a fost confirmat numărul salariaţilor pentru 18 unităţi, in vederea obţinerii reprezentativităţii de către patronate.

În semestrul I 2018, au fost înregistrate 26 contracte colective de muncă şi 11 acte adiţionale, din care 8 de prelungire a duratei contractului colectiv de muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea urmăreşte în permanenţă informarea şi conştientizarea angajatorilor, lucrătorilor şi tuturor factorilor implicaţi în procesul muncii, asupra promovării şi creării de locuri de muncă sănătoase şi sigure, pentru a reduce numărul accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, care nu de puţine ori, produc pierderi de vieţi omeneşti.

În acest sens, I.T.M. Vâlcea a continuat acţiunile de informare şi conştientizare a tuturor factorilor implicaţi privind necesitatea dezvoltării culturii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, organizând în semestrul I al anului 2018 două instruiri, la care au fost prezenţi un număr de 258 participanţi din 228 de companii.

În semestrul I al anului 2018, I.T.M. Vâlcea a desfăşurat activităţi de îndrumare şi control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind efectuate 516 controale la 455 angajatori, în urma cărora au fost dispuse 1393 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi au fost aplicate 1407 sancţiuni contravenţionale, din care 23 amenzi în valoare de 157500 lei şi 1384 avertismente.

De asemenea, I.T.M. Vâlcea a dispus o serie de sancţiuni complementare, cum ar fi: oprirea din funcţionare a unui echipament de muncă şi sistarea activităţii la 1 loc de muncă, din cauza existenţei unei stări de pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională.

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate:

– evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;

– elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;

– dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;

– asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;

– asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;

– s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de muncă unde noxele depăşesc valorile admise.

– asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

În cursul semestrului I al anului 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă a autorizat sau a avizat, după caz:

– funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform Legii nr. 319/2006;

– producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/1995.

În acest sens, I.T.M. Vâlcea a acordat consultanţă şi/sau a efectuat expertiză pentru verificarea îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de legislaţie pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor, fiind eliberate un număr de 39 autorizaţii /avize.

În semestrul I al anului 2018, au fost comunicate de către angajatori 86 evenimente, fiind cercetate de angajatori şi avizate de I.T.M. Vâlcea 36 evenimente, şi cercetate de I.T.M. Vâlcea şi avizate de Inspecţia Muncii Bucureşti 10 evenimente.

În urma acestor evenimente au fost înregistraţi 28 accidentaţi, din care 23 de accidentaţi cu incapacitate temporară de muncă şi 5 accidentaţi mortal.

Articolul precedentÎnscrierile pentru Maratonul Olteniei, pe final !
Articolul următorPentru prima data in istorie Icoana Maicii Domnului de la “Mănăstirea Dintr-un Lemn”, Arhiepiscopia Ramnicului, purtată intr- un pelerinaj, ajunge la Biserica Sfinților Martiri Brancoveni Sfântul Gheorghe Nou din Capitală!