„Unirea Principatelor Române și începutul României Moderne” – 160 ani, la Râmnicu Vâlcea.

Pe 23 ianuarie începând cu ora 12,00, Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale organizează Masa rotundă cu tema: ”Unirea Principatelor Române și începutul României Moderne” – 160 ani.

„Domnilor! Această zi este cea mai mare, ce au văzut românii în analele istoriei lor. Actul ce am făcut noi astăzi, este un act, ce dovedește la noi un patriotism și o desinteresare așa de mare cum rar se poate vedea exemple la națiunile cele mai civilisate ale Europei! Sunt acum mai mult de nouă secole și jumătate, de când Unirea Principatelor, această aspirațiune generoasă a tuturor generațiilor, căuta să se realiseze prin puterea materială, prin sforță. Azi Unirea se realisează prin Puterile morale, prin armele spirituale.
Grație vouă, mandatarei ai nației, cari știurăți într-un moment, a vă învinge toate pasiunile, a călca peste toate interesele egoiste, a înăbuși orice uri, și a depărta orice simpatie și antipatie personală spre a depune pe altarul Patriei pur și virgin acest principiu al reconcilierii generale și al puterii naționale! Grație înaltelor Puteri garante, cari ne arătară drumul prosperității și mărimii noastre, prin recunoașterea și garanția drepturilor noastre naționale, și vechilor noastre tratate, pe cari părinții noștri le apărară cu sângele lor și cari stăteau ascunse și amorțite sub valul uitării!
O eră se deschide pentru noi! Această eră este aceea a regenerării noastre! Voi veți avea mândria a spune nepoții lor vorștri, că ați pus cea dintâiu piatră la acest nou edificiu și accentele vocii și recunoștinței lor se vor transmite răsunând din generație în generație!”

Vasile Boerescu – cuvântare din partea Adunării elective de la București, la alegerea domnitorui ambelor țări („Monitorul Oficial al Țării Românești“, nr. 9, din 29 ianuarie 1859, p. 35).

Întâlnirea va avea loc la Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale

PROGRAM

Ora 12,00: Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale
Masă rotundă cu tema ”Unirea Principatelor Române și începutul României Moderne” – 160 ani

Cuvânt de deschidere:
• Doina Glăvan, șef serviciu, Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale

Susțin comunicări:
• Muzeograf Ionuț Săraru, ”Nicolae Bălcescu și unitatea națională”;

• Prof. univ. dr. Gheorghe Bonciu, ”Elita românească, masele populare și Unirea Principatelor”;

• Dr. Ionela Dinescu, ”Elena Cuza-Prima Doamnă a Principatelor Unite”;

• Dr. Gheorghe Dumitrașcu, ”Controverse cu privire la domnitorul Al. Ioan Cuza și conspirația ”Monstruasa Coaliție”;

• Dr. Florin Epure, ”Prințul Unirii Principatelor și vâlcenii”;

• Prof. Dumitru Garoafă, ”Tradiția locală despre Cuza Vodă la Popești de Luncavăț”.

Moderator: Dr. Ionela Dinescu.

Articolul precedentINFO DAY APIA la Bruxelles, pe 7 februarie !
Articolul următorAmbasadorul Palestinei alături de afaceriștii vâlceni