În anul școlar 2018-2019, Școala Gimnazială Colonie din Râmnicu Vâlcea, implementează un proiect de mobilitate VET, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus +, în rândul persoanelor de etnie romă înscrise la programul „A doua șansă” ciclul secundar inferior.

Proiectul „Incluziune socială prin pregătirea practică a grupurilor dezavantajate” este un proiect de mobilitate VET care promovează incluziunea socială, diversitatea, egalitatea și non-discriminarea în rândul persoanelor de etnie romă înscrise la programul „A doua șansă” ciclul secundar inferior.

Prin acest proiect vom îmbunătăți accesul grupurilor dezavantajate socio-economic, inclusiv persoane cu dizabilități la stagii de formare profesională, în condiții reale de muncă, specifice calificării profesionale de nivel 3.

În acest context, cu o piată a muncii care refuza accesul absolvenților de „șansa a doua” , proiectul dorește să ofere o șansă participanților să se formeze profesional în companii din Europa.

Deschizând formarea profesională a cursanților de la șansa a doua la nivel european se încearcă determinarea agenților economici locali să se implice în activitățile școlii și să angajeze absolvenți de șansa a doua.

Scopul principal al proiectului este implementarea a două stagii de practică, pe perioada a 4 săptămâni, în condiții reale de muncă, pentru elevii de la programul „a doua șansă, calificările „mecanic întreținere” și „industrie textilă și pielărie”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– implementarea a două stagii de practică în condiții reale de muncă pentru 28 de participanți aflați în risc de discriminare etnică și socială.

– creșterea impactului programului „a doua șansă” la nivel local, regional și național.

– dobândirea de competențe profesionale specifice calificărilor „mecanic întreținere” și „industria textilă și pielărie” pentru 28 de absolvenți al programului „a doua șansă”.

– înființarea unui parteneriat de durată școală-parteneri de primire-agenți economici, parteneriat ce va susține programul „a doua șansă’ nivel secundar inferior, inclusiv organizarea de stagii de practică în condiții reale de muncă.

Activitățile proiectului continuă în acest moment cu informarea și selecția participanților pentru mobilitatea internațională care va avea loc în iunie 2019, în Lisabona-Portugalia.

Articolul precedentDonaţiile râmnicenilor au ajuns la destinație
Articolul următor” Lumina Crăciunului ” – expoziție de icoane la Consiliul Județean !